วันนี้

FM97.5

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุ: อสมท. โมเดิร์น เรดิโอ เอฟเอ็ม: 97.5 เมกะเฮิร์ตซ์

คลื่นความถี่: FM97.5MHz
รูปแบบรายการ: ดนตรีไทยสากล และดนตรีสากล
พื้นที่กระจายเสียง: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สถานีวิทยุเอฟเอ็ม 97.5 Seed FM (ซี๊ดเอฟเอ็ม)ได้ปิดสถานีแล้ว
คำขวัญ: เมล็ดพันธุ์ใหม่ของคนวัยมันส์
ที่อยู่: บริษัท ซี้ด เอ็มคอต จำกัด เลขที่ 63/1 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร