วันนี้
Home » , , » ส.ทร.วิทยุเสียงจากทหารเรือ

ส.ทร.วิทยุเสียงจากทหารเรือ

ฟังวิทยุ ส.ทร. ทั่วประเทศ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ [Voice of navy]
สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงของรัฐ พิทักษ์รักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตลอดจนรายงานข่าวอากาศ ข่าวสารในการเดินเรือ และเทียบเวลามาตรฐาน
ส.ทร.พื้นที่ภาคกลาง
FM 106 ส.ทร.วังนันทอุทยาน
FM 88.5 ส.ทร.วังนันทอุทยาน
FM 93 ส.ทร.วังนันทอุทยาน
AM 675 ส.ทร.๒ บางนา

ส.ทร.พื้นที่ภาคตะวันออก
FM 88.75 ส.ทร.๔ จันทบุรี
AM 1170 ส.ทร.๔ จันทบุรี
FM 104.75 ส.ทร.๕ พัทยา
AM 720 ส.ทร.๕ สัตหีบ
FM 93.75 ส.ทร.๑๐ ตราด

ส.ทร.พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
FM 104 MHz ส.ทร.๙ อุบลราชธานี
AM 1161 ส.ทร.๙ อุบลราชธานี
FM 95.75 ส.ทร.๑๒ หนองคาย
FM 97.5 ส.ทร.๗ นครพนม

ส.ทร.พื้นที่ภาคเหนือ
FM 88 ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่
AM 1170 ส.ทร.๘ พิษณุโลก

ส.ทร.พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ส.ทร.พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
FM 94.5 ส.ทร.๖ สงขลา
AM 1431 ส.ทร.๖ สงขลา
FM 94.75 ส.ทร.๑๕ นราธิวาส

ส.ทร.พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
FM 88 ส.ทร.๓ ภูเก็ต
AM 1458 ส.ทร.๓ ภูเก็ต
FM 97.25 ส.ทร.๑๔ พังงา

website: http://www.voiceofnavy.com