วันนี้
Home » , , , , » 99.5 FM สถานีจราจรเพื่อสังคม

99.5 FM สถานีจราจรเพื่อสังคม

ฟังรายการสดที่นี่>>
สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz Traffic Radio for Society (TRS 99.5 FM)
     สถานีวิทยุ 99.5 เอฟเอ็ม เป็นสื่อกลางรองรับภารกิจรายงานการจราจร แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน สังกัดภายใต้มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เกิดขึ้นตามแนวพระราชดำริด้านการแก้ไขปัญหาจราจร ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับคนทุกระดับในสังคม ทั้งการรายงานข่าวสาร ประสานความช่วยเหลือ เชื่อมความเข้าใจ รองรับภารกิจด้านการจราจร และด้านสังคม ตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้พันธกิจเป็นคลื่นวิทยุที่มอบความช่วยเหลือและแบ่งปันน้ำใจสู่สังคม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยไม่หวังผลกำไรในเชิงธุรกิจ

ที่อยู่ สถานีวิทยุ FM 99.5 MHz Traffic Radio for Society (TRS 99.5 FM)
33 –35 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เว็บไซต์ www.trs995.com