วันนี้
Home » , , » AM 1458 KHz ภูเก็ต ส.ทร.3

AM 1458 KHz ภูเก็ต ส.ทร.3

ท่านกำลังฟัง วิทยุออนไลน์ ส.ทร.๓ ภูเก็ต AM 1458 KHz. Voice of navy.
สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ3 จังหวัดภูเก็ต เอเอ็ม 1458 กิโลเฮิร์ท พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
Radio AM 1458 KHz. Phuket Thailand.
อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร จ.ภูเก็ต