วันนี้
Home » , , » AM 783 KHz กำแพงเพชร ทภ3

AM 783 KHz กำแพงเพชร ทภ3

ท่านกำลังฟัง วิทยุออนไลน์ ทภ.3 กำแพงเพชร AM 783 KHz.
สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 3 เอเอ็ม 783 กิโลเฮิร์ท จังหวัดกำแพงเพชร
วัดพระบรมธาตุนครชุม จ.กำแพงเพชร