วันนี้
Home » , , » FM 100.25MHz เชียงราย นทพ.4

FM 100.25MHz เชียงราย นทพ.4

ท่านกำลังฟัง วิทยุออนไลน์ นทพ. ๙๑๔ เชียงราย FM 100.25 MHz.
สถานีวิทยุกระจายเสียง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 914 เอฟเอ็ม 100.25 เมกกะเฮิร์ท จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ บ้านปงอ้อ ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
อนุสาวรีย์ พ่อขุนเม็งราย จ.เชียงราย